Сметната палата има свой символ - художествена пластика на сокол, стъпил върху скала от монети.

Отделните елементи в него символизират:

Соколът – цар на птиците, извисеност и върховенство. Един от символите на България като неин покровител.

Скалата – символ на твърдостта, стабилността, сигурността, трайността и силата.

Монетите - държавното съкровище, пазител на което е соколът, който може да го съхрани и да го брани от посегателства.

Художествената пластика е дело на българския скулптор Богомил Живков.

Символът се връчва на български и чуждестранни граждани за приноса им в развитието и утвърждаването на българската върховна одитна институция, на медии, наградени за отразяване на дейността на Сметната палата.

Въз основа на символа е изработено и логото на Сметната палата.

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Изтегли лого (.jpg)

 

***

Сметната палата има свой плакет и юбилеен медал "130 години Сметна палата на Република България" , изработени в Монетния двор на Република България.

На лицевата им страна е изобразен гербът на Република България от 1997 г.

На обратната им страна е изобразено релефно копие от печата на Върховната сметна палата на България от 1880 г.

Плакетът и медалът се връчват на български и чуждестранни граждани за приноса им в развитието и утвърждаването на българската върховна одитна институция, на президенти на сметни палати при гостуването им в България, на медии и журналисти, отразявали дейността на Сметната палата, на служители на Сметната палата при значими поводи и при излизането им в пенсия.