313.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Г одишния финансов отчет нa Медицински университет – гр. Пловдив за 2014 г.
228.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет нa Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас за 2014 г.
227.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Аграрен университет – Пловдив за 2014 г.
223.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство за 2014 г.
164.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна за 2014 г.
205.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ за 2014 г.
248.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за 2014 г.
212.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ за 2014 г.
217.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Военна академия „Г.С.Раковски“ за 2014 г.