579.9 KB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Държавния фонд "Земеделие" за 2019 г.
514.9 KB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишен финансов отчет на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2020 г.
582.7 KB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Държавния фонд "Земеделие" за 2020 г.
682.4 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Българската телеграфна агенция за 2020 г.
605.4 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири" за 2019 г.
274.0 KB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерството на икономиката за 2019 г.
616.5 KB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Финансов одит

Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г.
260.0 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Държавното предприятие „Научно-производствен център“ за 2019 г.