361.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет нa Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас за 2015 г.
262.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Аграрен университет – Пловдив за 2015 г.
215.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив за 2015 г.
183.8 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна за 2015 г.
366.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ за 2015 г.
428.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за 2015 г.
355.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ за 2015 г.
376.0 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Военна академия „Г.С.Раковски“ за 2015 г.
222.5 KB
Одитен доклад и становище за заверка на Годишния финансов отчет на Икономически университет – Варна за 2015 г.