27.10.2021 г.
Министерството на финансите и Сметната палата сключиха споразумение за сътрудничество

Ще се намали тежестта върху проверяваните организации чрез свеждане до минимум на съвпадението в обхвата и времето на извършване на проверките и одитите

Виж още
22.10.2021 г.
Отговори на въпроси във връзка с предизборните кампании за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Отделното отчитане на предизборните кампании следва да се приложи и по отношение на доставчиците на медийни услуги

Виж още
21.10.2021 г.
При 7 одита по теми от голямо значение за живота на гражданите одитираните са изпълнили едва 33 на сто от препоръките на Сметната палата

Институцията ще продължи усилията си чрез следващи проверки да осъществи контрол за изпълнението на препоръките си, за да защити интересите на обществото

Виж още
11.10.2021 г.
Ръководството на Сметната палата се срещна с генералния одитор на Република Хърватия
Виж още резултати
10.10.2021 г.
Партиите, коалициите и инициативните комитети подават информацията по Изборния кодекс в Сметната палата отделно за всеки вид избори

До 20 октомври е срокът за изпращането на информацията за ЕРИК

Виж още