20.05.2022 г.
Финансово-счетоводният факултет на УНСС – емблема за академична и професионална подготовка

Това заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков по време на международната научна конференция „70 години Финансово-счетоводен факултет на УНСС“

Виж още
09.05.2022 г.
Управлението на пластмасовите отпадъци бе одитирано от ВОИ в 12 европейски страни

В заключителна онлайн среща бяха представени резултатите от одита и бе дискутирано съдържанието на финалния доклад

Виж още
09.05.2022 г.
Механизмът за възстановяване и устойчивост – основен фокус на срещата на КК на ВОИ и ЕСП в Люксембург
Виж още резултати
06.04.2022 г.
Партньорството между ВОИ на България и Северна Македония – пример за сътрудничество на институциите в съседни държави
Виж още резултати
05.04.2022 г.
На вниманието на националните администрации:„Практики, свързани с уведомителните и съгласувателните процедури във връзка с одитната дейност на Европейската сметна палата в държавите членки на ЕС“
Виж още резултати