Проф. д-р Георги Иванов


Завършил е Стопанската академия "Д.А.Ценов" в гр. Свищов, специалност “Счетоводна отчетност и вътрешен контрол”.

Професор по икономика. Цялата му кариера преминава в академията.

От 2004 до 2007 г. е председател на Контролния й съвет. От 2007 г. до 2011 г. е директор на Център за качество на обучението.

От 1988 г. до момента е преподавател, като от 2011 г. е ръководител на катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” в академията.

От 2003 е член на Института на вътрешните одитори в България, а по-късно и член и заместник- председател на Управителния съвет на института (от 2003 до 2007 г.)

Член е и на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA).

 Работи по проекти, свързани с вътрешния одит на системи за финансово управление и контрол и системи за управление на качеството, оценка на ефективността на вътрешния контрол и др. Работил е също по международни проекти – на USAID и програма TEMPUS.   

 На 9 април 2015 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата на Република България по предложение на Института на вътрешните одитори в България.

 

 


Емил Евлогиев


Завършил е ВИИ” Карл Маркс”, магистър по икономика. (Отраслово-икономически/Промишлено-аграрен факултет)

Извървял е целият път от редови счетоводител, през заместник главен до главен счетоводител на производствено предприятие. (Краностроителен завод в София, РМЗ Илиянци).

От 20 г. е дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор ( ноември 1995 г.).

От септември 2002 г. е заместник председател на Контролния съвет на ИДЕС, от 2005 г. е председател на Контролния съвет.

През април 2011 г. става заместник председател на УС на ИДЕС, като през април 2014 г. е преизбран за втори мандат.

Като заместник председател отговаря за сътрудничеството на ИДЕС със Сметната палата.

Избиран от Народното събрание 6 пъти  за член на комисията за проверка и одит на годишните отчети на Сметната палата.

Има 8 самостоятелни книги в областта на счетоводството и над 200 публикации в областта на счетоводството, одита, данъците, приватизацията и др.

На 9 април 2015 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата на Република България по предложение на Института на дипломираните експерт- счетоводители.