27.05.2022 г.

Среща на Върховните одитни институции (ВОИ), последваща XI-я Конгрес на Европейската организация на ВОИ, се проведе от 22 до 24 май в Прага. Форумът бе организиран с цел да се реализира практическата част от  конгреса на ЕВРОСАЙ, който се проведе онлайн през пролетта на 2021 г. в условията на пандемия, и да бъдат споделени идеи и опит от одитните институции, както и новите предизвикателства във връзка с усложнената международна обстановка.

В срещата участваха председателят Цветан Цветков и заместник-председателят Тошко Тодоров.

През първия ден от форума българската делегация участва в семинар по темата как най-полезно да бъде визуализирана, публикувана и представена одитната дейност. А на втората работна сесия се включи в дискусиите за възможностите за по-ефективно прилагане на Рамката за професионални стандарти на ИНТОСАЙ, като сред ключовите въпроси бе очертаване на трудностите при прилагането им и възможностите процесът да бъде улеснен.

През следващия ден в срещата на ръководителите на ВОИ участва и председателят на ВОИ на Украйна Валери Патскан, който сподели огромните препятствия пред одитната институция за осъществяването на нейната дейност заради войната, както и отражението й върху личните съдби на служителите й. 

Осъществен бе и форум за споделяне на идеи, по време на който по атрактивен начин бяха показани най-оригиналните продукти за представяне на дейността на одитните институции.

Ръководителите на ВОИ се срещнаха с президента на Чешката република г-н Милош Земан и обсъдиха ролята и значението на ВОИ, както и ползите от международното сътрудничество в областта на одита.