15.09.2023 г.

Принципите за публичност и прозрачност при избора на ръководство на Сметната палата са спазвани от Народното събрание и преди официално да залегнат в предложение

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев се срещна с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) в Народното събрание по инициатива на комисията, като темата на разговорите бе предложената реформа за избор и назначаване на членове на независимите регулаторни и контролни органи, която е залегнала в Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. В срещата взеха участие също и проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата в периода 2005-2014 г. и Коста Стоянчев, началник на Кабинета на председателя.

Димитър Главчев подчерта, че по отношение на Сметната палата предлаганите от народните представители принципи за публичност и прозрачност при избора на членове на независимите регулаторни и контролни органи на практика са действащи и досега, тъй като в прилаганите от Народното събрание процедурни правила за избор на председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата се включват изисквания както за професионализма на кандидатите, така и за публичното оповестяване на документите им и откритото им изслушване. Г-н Главчев припомни, че Сметната палата и към момента е конституционно установен орган съгласно чл. 91 на Конституцията. Той изрази предположение, че предложенията на вносителите за публичност и прозрачност вероятно са насочени не само към органите, които се избират от Народното събрание, но и към тези, които се назначават от други власти.

Председателят на Сметната палата подчерта, че принципът за ограничението на броя на последователните мандати на членовете на независимите регулаторни и контролни органи, което е част от предложението на народните представители за конституционна реформа,  е приложен в Закона за Сметната палата, където се посочва, че председателят на Върховната одитна институция не може да бъде преизбиран.

Проф. Валери Димитров обърна внимание на някои практически въпроси, свързани с прилагането на предлаганите нови конституционни разпоредби за избор на ръководства на регулаторните и контролни органи.

От страна на Венецианската комисия в срещата взеха участие г-н Керим Керими – член, г-н Джеймс Хамилтън – бивш член на Венецианската комисия за Ирландия, и г-жа Делфин Фрайман – заместник-секретар.

От българска страна на срещата участваха още представители на Съвета за електронни медии и Българската народна банка.

-----------

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия) е консултативен орган по конституционно право, създаден към Съвета на Европа през 1990 г.