12.09.2023 г.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев покани на специална среща своите предшественици - бившите ръководители на одитната институция доц. д-р Георги Николов, проф. д-р Валери Димитров, Лидия Руменова и Надежда Сандолова, която бе българският представител в Европейската сметна палата. Присъстваха и заместник-председателите Горица Грънчарова-Кожарева и Тошко Тодоров.

„За мен е голяма чест, че сте тук. Благодаря ви за всичко, което сте направили за Сметната палата през годините на възстановяването, развитието и усъвършенстването на нейната одитна дейност и изграждането на административния й капацитет.  Разчитам на вашата помощ и занапред“, приветства своите гости  домакинът.  

Димитър Главчев събра бившите председатели като своеобразен Съвет на старейшините, за да споделят своя опит в управлението и да обсъдят заедно пътя за развитието на Сметната палата като модерна и стабилна институция, независим гарант за доброто управление и отчетността на публичните финанси. „Вие вдигнахте високо летвата.  Аз държа на приемствеността, защото качеството на работата ни трябва непрекъснато да се повишава“, каза председателят. 

От името на Сметната палата той подари на гостите почетни плакети, а на доц. Николов – меча на Кубрат. "За мен е удоволствие от името на Сметната палата и лично от свое име да Ви връча копие на един от най-емблематичните за българската история предмети – меча на първия български владетел Хан Кубрат. И както той полага основите на Стара Велика България, така и Вие, като първия председател на Сметната палата, поставихте и изградихте основите за възстановяването на институцията и възраждането на традициите на бюджетния контрол в България“, обясни символичния подарък Димитър Главчев.

„Поставихме здрави основи, върху които надграждаме. Надявам се, че Вие ще продължите, защото сте професионален одитор“, каза доц. д-р Георги Николов. Той бе първият председател на Сметната палата /1995-2005/ след нейното възстановяване.  Доц. Николов е доктор по икономика,  дългогодишен преподавател в Стопанската академия „Д.А.Ценов“ в Свищов, народен представител в Седмото Велико Народно събрание, депутат в 36-ото и 37-ото Народно събрание. Бил е ректор на Висшето училище за застраховане и финанси /ВУЗФ/. Има над 70 научни публикации в областта на статистиката, финансите и одита. През 2019 г. издаде книга „Сметната палата на България – възстановяване и развитие до 2005 г.“,   посветена на 140-годишнината от създаването на Върховната сметна палата на България, осъществявала независим външен контрол на бюджета до нейното закриване в края на 1947 г.

„Ще продължим да помагаме на Сметната палата с експертизата си“, заяви проф. д-р Валери Димитров. Той бе начело на одитната институция от 2005 до 2014 г. Професор по административно право, доцент по банково право и доктор по право, университетски преподавател, автор на множество студии и статии. Бил е съветник на управителя на БНБ /1991-2001/, участвал е като експерт в разработването на банковото законодателство. Народен представител в 39-тото Народно събрание.

„Работихме много, надявам се да продължим да бъдем полезни“, каза Лидия Руменова, която бе председател на Сметната палата от 2014 до 2015 г. Тя има богат опит в областта на гражданското и наказателното право, заемала е позиции като юрисконсулт, прокурор, адвокат, съветник на министър-председателя /2005-2009/, била е член на Сметната палата и преди да оглави институцията – от 2009 до 2011 г.

Надежда Сандолова пожела успех в работата на Сметната палата. „Тази институция е сред най-важните в държавата и трябва да върви само нагоре“, посочи тя. Госпожа Сандолова е била член на Сметната палата от 1995 г., а през 2006 г. е избрана за първия български представител в Европейската сметна палата след приемането на България в ЕС. Тя има над 30 публикации за икономическите реформи у нас, била е университетски преподавател и член на одиторския съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа.