Галерия: Посещение на делегация на ВОИ на Република Чехия

Виж още резултати
Галерия: Честване на 40-годишнината на Европейската сметна палата

Виж още резултати
Галерия: Председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков на официално посещение в Албания

Виж още резултати
Галерия: Споразумение с ВОИ на Хърватия по туининг проект

Виж още резултати
Галерия: Участие в честването на 10-годишнината на ВОИ на Сърбия

Виж още резултати
Галерия: Конференция „Финансови инструменти на ЕС – поуки и перспективи“

Виж още резултати
Галерия: Посещение на ученици от 134 СУ "Д. Дебелянов" - София

Виж още резултати
Галерия: Портрет на Димчо Дебелянов - подарък за Сметната палата от Дирекция на музеите - Копривщица

Виж още резултати
Галерия: Среща на ръководството на Сметната палата по приоритетите 2017-2022

Виж още резултати
Галерия: Договор с Академията на МВР за обучение на служители по сигурността

Виж още резултати
Галерия: Награждаване на председателя на 43-тото Народното събрание и председателите на бюджетната комисия и на подкомисията по отчетност на публичния сектор

Виж още резултати
Галерия: 10 години Публичен регистър

Виж още резултати