Галерия: Среща на делегация на ВОИ на Македония с председателя и членове на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата и с Групата за приятелство България – Македония

Виж още резултати
Галерия: Посещение на делегация на ВОИ на Македония в Народното събрание

Виж още резултати
Галерия: Посещение в рамките на туининг проекта “По-нататъшно развитие на административния капацитет и ефективност на одитната дейност на Сметната палата на Македония”

Виж още резултати
Годишната среща на ръководителите на ВОИ от Европа в Дубровник

Виж още резултати
Галерия: Юбилей на проф. Душанов

Виж още резултати
Галерия: Конференция на тема „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“

Виж още резултати
Посещение на Дж. Майкъл Пепърс, Председател на УС на Глобалния институт на вътрешните одитори

Виж още резултати
Галерия : Стартиране на туининг проект

Виж още резултати
Галерия: Официално откриване на туининг-проекта за по-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата на Македония

Виж още резултати
Галерия: Цветовете на България

Виж още резултати
Галерия: Награждаване на ученици от 134 СУ "Д. Дебелянов" - София, и връчване на плакет на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Честване на 40-годишнината на Декларацията от Лима

Виж още резултати