Галерия: Посещение от Сметната палата на Албания

Виж още резултати
Галерия: Утвърждаване на правила за работата на Методически съвет по ЗОП

Виж още резултати
Галерия: Димчови поетични вечери - Копривщица 2016: Дебелянов и Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Обсъждане на доклад за професионалното образование в Народното събрание

Виж още резултати
Галерия: Посещение на делегация на ОССЕ

Виж още резултати
Галерия: Среща между Сметната палата и Фискалния съвет

Виж още резултати
Галерия: Награждаване на членовете на екипите на Сметната палата от 1995 до 2015 г. с юбилеен медал по случай 135-годишнината на институцията

Виж още резултати
Галерия: Представяне от Илиана Иванова, член на ЕСП, на Годишния доклад на ЕСП за изпълнението на бюджета на ЕС за 2014 г.

Виж още резултати
Галерия: Конференция "Ролята на външния одит в публичния сектор"

Виж още резултати
Галерия: Награждаване на Витор Калдейра, Арно Висер, Игор Шолтес, Манфред Краф, Илиана Иванова и Лидия Руменова

Виж още резултати
Галерия: Внасяне в Народното събрание на одитния доклад „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.”

Виж още резултати
Галерия: Избор на заместник-председатели и членове на Сметната палата

Виж още резултати