Стартиране на туининг-проекта “По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор”, финансиран по Програма ФАР на ЕС (18 януари 2005 г.)

Виж още резултати
Работна среща и пресконференция на тема “Управлението на държавния дълг и присъединяването на България към ЕС” (6 и 8 юли 2004 г.)

Виж още резултати
ХІ-та среща на Работната група на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) по одит на приватизацията (София, 1 и 2 юни 2004 г.)

Виж още резултати
Награждаване на акад. Благовест Сендов за особени заслуги в подкрепа на дейността на Сметната палата на Република България (30.09.2003 г.)

Виж още резултати