Галерия: Фотоизложба в Народното събрание, посветена на 135-годишнината от създаването на Сметната палата и 20 години от възстановяването на институцията

Виж още резултати
Галерия: Награждаване на проф. Валери Димитров

Виж още резултати
Галерия: Кръгла маса "Младежката заетост - предизвикателства и решения"

Виж още резултати
Галерия: Среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата

Виж още резултати
Галерия: Награждаване на доц. д-р Георги Николов

Виж още резултати
Галерия: Избор на Цветан Цветков за председател на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Пресконференция на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Представяне на доклада на ЕСП за 2013 г. от Илиана Иванова, член на ЕСП

Виж още резултати
Галерия: Среща с Илиана Иванова, член на ЕСП

Виж още резултати
Галерия: Среща на председателя Лидия Руменова с представители на Асоциация "Прозрачност без граници"П

Виж още резултати
Избор на Лидия Руменова за председател на Сметната палата от Народното събрание

Виж още резултати
Посещение на делегация на Сметната палата на Литва

Виж още резултати