Галерия: Представяне на професия "одитор" в 134 СУ "Д. Дебелянов"

Виж още резултати
Галерия: Кръгла маса за взаимодействието между ВОИ и парламента по туининг проект

Виж още резултати
Галерия: Посещение на делегация от ВОИ на Северна Македония

Виж още резултати
Галерия: Споразумение с Академията на МВР

Виж още резултати
Галерия: Среща на ръководството на Сметната палата с председателя на БСК

Виж още резултати
Галерия:Негово Светейшество Неофит и ръководството на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Споразумение с Прокуратурата на Република България

Виж още резултати
Галерия: Връчване на награди на професионалния празник на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Посещение на делегация от ВОИ на Македония 3-7 декември 2018 г.

Виж още резултати
Галерия: Кръгла маса „Одит на финансиране на политически партии и предизборни кампании“

Виж още резултати
Галерия: Посещение на одитори от македонската Сметна палата по туининг проект, Компонент 1: „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Виж още резултати
Галерия: Участие на българската Сметна палата в честването на 15-годишнината на ВОИ на Косово

Виж още резултати