Брифинг на Сметната палата - 18 юли 2023 г.

Виж още резултати
Галерия: Официално представяне на туининг проекта „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“ в Република Северна Македония

Виж още резултати
Галерия: Посещение на делегация на Сметната палата в Черна гора, 23-26 юни 2021

Виж още резултати
Галерия: XI конгрес на ЕВРОСАЙ, онлайн, 14-15 април 2021 г.

Виж още резултати
Галерия: Представяне на годишния доклад на ЕСП за 2018 г.

Виж още резултати
Галерия: Професионален празник на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Посещение от ВОИ на Черна гора

Виж още резултати
Галерия: Участие на българската Сметна палата в XIII-я конгрес на ИНТОСАЙ в Москва

Виж още резултати
Галерия: Връчване на "Златен ключ 2019" на Сметната палата

Виж още резултати
Галерия: Церемония по приключване на туининг проекта

Виж още резултати
Връчване на наградите на националния конкурс "Млад одитор" 2019

Виж още резултати
Галерия: Посещение на студенти от СУ

Виж още резултати