ЗОП-СО-001-2018 - Събиране на оферти с обява

 “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, както и медицински застраховки при служебни пътувания за нуждите на Сметната палата”

Виж още
ЗОП-СО-001-2019 - Събиране на оферти с обява

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и в чужбина, както и  медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Сметна палата“
 

Виж още
ЗОП-СО-001-2020 - Събиране на оферти с обява

“Доставка на модулен UPS /непрекъсваемо токозахранващо устройство/”- раздел “

Виж още
ЗОП-СО-002-2020 - Събиране на оферти с обява

Изграждане на нова система за контрол на достъпа в сградата на Сметната палата, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37

Виж още