ПП-01-2019

“Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт "Административна деловодно - архивна система и Интранет портал на Сметната палата на Република България за модулите АИС “Документооборот” и АИС „Класифицирана информация”

Виж още
ПП-01-2018 - “Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт "Административна деловодно - архивна система и Интранет портал на Сметната палата на Република България за модулите АИС “Документооборот” и АИС „Класифицирана информация

Виж още резултати
П-01-2017/03.04.2017 “Осигуряване на разширена следгаранционна поддръжка на програмен продукт "Административна деловодно - архивна система и Интранет портал на Сметната палата на Република България за модулите АИС “Документооборот” и АИС „Класифицирана ин

Виж още резултати