Външен конкурс за длъжност в дирекция "Връзки с обществеността, международна дейност и протокол"

Виж още резултати
Конкурс за длъжността "главен експерт - за борба с корупцията, подкупването и прането на пари", Звено ЗБКППП

Виж още резултати
Конкурси за длъжности в одитна дирекция "Одити на изпълнението"

Виж още резултати
Конкурси за заемане на длъжност в одитна дирекция II "Финансови одити"

Виж още резултати
Конкурси за одитори и стажант-одитори в дирекция "Специфични одити"

Виж още резултати
Конкурс за заемане на длъжност в дирекция „Международна дейност и проекти“

Виж още резултати
Нов конкурс за заемане на длъжности в одитна дирекция I "Финансови одити"

Виж още резултати
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в дирекция „Развитие на одитната дейност“

Виж още резултати
Конкурс за заемане на длъжност „Стажант вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“

Виж още резултати
Конкурс за заемане на длъжности в одина дирекция "Одити на изпълнението"

Виж още резултати
Конкурс за заемане на длъжности в одитна дирекция II "Финансови одити"

Виж още резултати
Конкурс за заемане на длъжности в одитна дирекция „Специфични одити“

Виж още резултати