Kонкурс за подбор и заемане на длъжности в ОД II „Финансови одити“

Виж още
Конкурси за заемане на длъжности в одитна дирекция I „Финансови одити“

Виж още
Конкурси за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция „Одити на изпълнението“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в дирекция „Развитие на одитната дейност“

Виж още
Kонкурс за подбор и заемане на длъжността Директор на дирекция „Административно-информационно обслужване“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжността „Главен експерт -информационни и комуникационни технологии” в отдел „Информационно обслужване“, дирекция „Административно-информационно обслужване“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжността „Старши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжността „Стажант вътрешен одитор“ в Звено за вътрешен одит

Виж още