Конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция I „Финансови одити“

Виж още
Конкурси за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция I „Одити за съответствие при финансовото управление“

Виж още
Конкурси за заемане на длъжности в одитна дирекция „Одити на изпълнението“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжност в отдел „Правен”, дирекция „Правно-нормативно осигуряване”

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжност в звено „Вътрешен одит“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция II „Финансови одити“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция „Специфични одити“

Виж още

Правилник

Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата    

Прочети документ