Втори конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция II „Финансови одити“ (със срок 27 април 2023 г.)

Виж още резултати
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в звено „Вътрешен одит“

Виж още резултати
Конкурси за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция II „Финансови одити“

Виж още резултати
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в Одитна дирекция „Одити на изпълнението“

Виж още резултати
Конкурс за подбор и заемане на длъжност в отдел „Информационно обслужване“

Виж още резултати
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция „Специфични одити“

Виж още резултати