Конкурс за подбор и заемане на длъжности в дирекция „Развитие на одитната дейност“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция II„Финансови одити“

Виж още
Kонкурс за подбор и заемане на длъжността Директор на дирекция „Административно-информационно обслужване“

Виж още
Конкурс за подбор и заемане на длъжности в одитна дирекция I„Одити за съответствие при финансовото управление“

Виж още

Правилник

Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата    

Прочети документ