Български краткосрочни експерти продължават с изпълнението на дейностите по Туининг проекта „Подобряване на външния одит и парламентарен надзор“ в Република Северна Македония.

 През юни и юли 2021 г. българските краткосрочни експерти са изпълнили общо осем мисии в рамките на различните дейности по проекта.

Бяха изпълнени пет мисии в рамките на дейностите по Компонент 1 „Подобрена правна рамка, свързана с външния одит и подобрено стратегическо планиране на Сметната палата на Република Северна Македония“:

-втората и третата мисии по Дейност 1.1 „Изготвяне на доклад за оценка на правната рамка на външния одит с предложения за подобрения“ бяха извършени в периода 31.05-01.06.2021 г. и 28.06-29.06.2021 г.

- втората мисия по Дейност 1.3.1 „Доклад за оценка на правната рамка, свързана с одит на финансирането на политически партии и предизборни кампании“ беше изпълнена в периода 31.05-03.06.2021г.

- първата мисия по Дейност 1.3.2 „Доклад за оценка на правната рамка по отношение на одита на обществените поръчки“ беше извършена в периода 14.07-16.07.2021г.

- втората мисия по Дейност 1.3.3 беше изпълнена в периода 21.06-23.06.2021 г.

В периода 05.07-08.07.2021 г. беше изпълнена първата мисия в рамките на Дейност 2.5 „Разработване на насоки за подобрен контрол на качеството на одита“ по Компонент 2 „Подобрен административен капацитет и процеси на външен одит“.

Бяха изпълнени две мисии по Компонент 4 „Подобрена външна и вътрешна комуникация и капацитет за ИТ и ИТ одит“:

- първата мисия в рамките на Дейност 4.5 „Разработване на правила за вътрешен поток на хартиена и електронна документация“ беше изпълнена в периода 01.06-03.06.2021г.

- втората мисия в рамките на Дейност 4.6 „Изготвяне на доклад с препоръки за преразглеждане и актуализиране на политики и процедури за използване на уебсайта на на Сметната палата на Република Северна Македония, комуникация със съответните заинтересовани страни“ беше осъществена в периода 28.06-30.06.2021 г.