Туининг

Сметната палата на Република България изпълнява туининг проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“ с бенефициенти ВОИ и парламентът на Република Северна Македония. Това е вторият туининг проект, който двете ВОИ осъществяват съвместно за Република Северна Македония. 

Прочети повече

Туининг проект

"По-нататъшно укрепване на административния капацитет и ефективността на одитната дейност на Сметната палата на Република Македония"

Виж още

Проект

„Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност”

Прочети повече