21.05.2024 г.
Сметната палата на Кариерен форум в Софийския университет: Студенти се запознаха с възможностите за стаж и работа в институцията
Виж още резултати
17.05.2024 г.
Студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се запознаха как Сметната палата работи в полза на гражданите и обществото
Виж още резултати
15.05.2024 г.
Неправилни отчитания за 6,73 млрд. лева са коригирани от Сметната палата през 2023 г. при годишните финансови отчети на бюджетните организации
Виж още резултати
14.05.2024 г.
Сметната палата и Институтът за развитие на публичната среда обсъдиха възможности за сътрудничество по финансовия контрол на партиите
Виж още резултати
10.05.2024 г.
Сметните палати на България и Румъния ще си сътрудничат в областта на ИТ одита
Виж още резултати