25.03.2024 г.
Българската Сметна палата участва в международна среща за ролята на ВОИ при оценка на националните действия в областта на климата
Виж още резултати
15.03.2024 г.
Сметната палата: Закъснява реформата за регистрите, удвояват се водените на хартия и на ръка бази данни
Виж още резултати
12.03.2024 г.
Сметната палата напомня, че годишните финансови отчети на политическите партии се подават на ул. „Антим I“ № 17
Виж още резултати
22.02.2024 г.
Сметната палата за здравните мерки срещу COVID-19: Осигурени са достатъчно средства и ваксини, но заболеваемостта и смъртността в България са сред най-високите в света
Виж още резултати
19.02.2024 г.
Партиите вече няма да вземат от Сметната палата удостоверения при регистриране за участие в избори, те ще бъдат представени от институцията по служебен път в ЦИК
Виж още резултати