09.05.2024 г.
До 15 май партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да подадат в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания

Информацията се подава директно в ЕРИК с електронен подпис или в Сметната палата на ул. „Антим I“ 17

Виж още
23.04.2024 г.
Представители на ОССЕ се запознаха как Сметната палата ще осигурява публичност, прозрачност и финансов контрол на изборите на 9 юни
Виж още резултати
18.04.2024 г.
Сметните палати на България и Индия ще си сътрудничат в сферата на одитите на изпълнението и анализа на данни
Виж още резултати
16.04.2024 г.
Удостоверенията от Сметната палата за регистриране за участие в избори са представени от институцията по служебен път в ЦИК
Виж още резултати
15.04.2024 г.
Две партии не са подали годишните си финансови отчети в Сметната палата
Виж още резултати