07.10.2021 г.
Сметната палат помогна на бюджетните организации да коригират отчитания за 3.56 млрд. лв.
Виж още
05.10.2021 г.
Ръководството на Сметната палата връчи одитните награди на институцията за 2020 година
Виж още
01.10.2021 г.
Сметната палата с отличие от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

Председателят Цветан Цветков и членът на Сметната палата проф. Георги Иванов участваха на Международна научно-практическа конференция в Свищов

Виж още
30.09.2021 г.
Само една четвърт от предадените отпадъци за третиране се оползотворяват у нас

Одитът е в рамките на кооперативен одит на Работната група по одит на околната среда към ЕВРОСАЙ, съвместно с въ

Виж още
15.09.2021 г.
Сметната палата установи лошо финансово състояние на „Напоителни системи“ ЕАД

За 60 на сто от язовирите дружеството не притежава документи за собственост

Виж още