Съгласно Изборния кодекс доставчиците на печатни медии и онлайн новинарски услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата.

Платените форми по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която се изпраща незабавно на Сметната палата.

Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат на Сметната палата не по-късно от откриване на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги изпращат тарифите си за предизборната кампания на следния имейл: delovodstvo@bulnao.government.bg

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ