Указания за подаване на информация в Сметната палата след регистрация за изборите

Виж още резултати
Образци на писма за подаване на информация след регистрация за избори

Виж още резултати
Образци на декларации по чл. 169 ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

Виж още резултати
За доставчици на медийни услуги

Виж още резултати