Указания за подаване на информация в Сметната палата за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс

В изпълнение на чл. 171 от Изборния кодекс (ИК) Сметната палата създаде Единния регистър по Изборния кодекс (Регистъра). Регистърът е достъпен на адрес http://erik.bulnao.government.bg и от интернет страницата на Сметната палата.

Прочети повече