ЗОП-2019-008/Договаряне без предварително обявление

 „Разширена следгаранционна поддръжка на лицензии и автоматизирани  работни документи (АРД) за софтуерен продукт „Pentana“

Виж още
ЗОП-2019-009/Договаряне без предварително обявление

„Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2020 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата“

Виж още
ЗОП-2020-001/Публично състезание

Доставка на компютърна техника по обособени позиции

Виж още