1.5 MB
Указание 5270 - Указания за одит в областта на превенцията на корупцията
1.4 MB
Указание 1950 - Указания за разработване на компетентностни рамки за одиторите
1.3 MB
Указание 1951 относно разработване на пътеки за професионално развитие на одиторите
1.3 MB
Указание 2900 - Насоки относно стандартите за финансов одит
1.3 MB
Указание 4900 - Относно регламентацията и критериите, които трябва да се вземат предвид при разглеждане на аспектите на редовността и целесъобразността в рамките на одита за съответствие
1.6 MB
Указание 5250 относно одита на публичния дълг
1.6 MB
Указание 5280 - Указание за одити на обществени поръчки
1.2 MB
Указание 5320 - Ръководство за одит на изпълнението на приватизацията
1.1 MB
Указание 5330 - Указания за одит на управлението на бедствията
5.2 MB
УКАЗАНИЕ 5100 - УКАЗАНИЕ ЗА ОДИТ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
5.3 MB
УКАЗАНИЕ 5203 - УКАЗАНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5.4 MB
УКАЗАНИЕ 5201 - УКАЗАНИЕ ЗА ОДИТ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В КОНТЕКСТА НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ И ОДИТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
2.9 MB
УКАЗАНИЕ 9000 - КООПЕРАТИВНИ ОДИТИ МЕЖДУ ВЪРХОВНИТЕ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ
6.2 MB
УКАЗАНИЕ 5259 - ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПУБЛИЧНИЯ ДЪЛГ
2.0 MB
УКАЗАНИЕ 5260 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
2.6 MB
УКАЗАНИЕ 5200 - Дейности в областта на околната среда