1.7 MB
ИНТОСАЙ - П1 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИМА
1.6 MB
ИНТОСАЙ - П10 ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МЕКСИКО ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ВОИ
2.8 MB
ИНТОСАЙ - П12 ПОЛЗИ ОТ РАБОТАТА НА ВЪРХОВНИТЕ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ – НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ
1.6 MB
ИНТОСАЙ - П20 ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ
1.8 MB
МСВОИ 100 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОДИТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
1.6 MB
МСВОИ 130 ЕТИЧЕН КОДЕКС
1.5 MB
МСВОИ 140 КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ЗА ВОИ
15.6 MB
МСВОИ 200 и МСВОИ 1003 - 1810 (PDF)
5.6 MB
УКАЗАНИЕ 1900 НАСОКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ПРОВЕРКИ
1.6 MB
МСВОИ 300 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОДИТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.6 MB
МСВОИ 400 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОДИТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
1.6 MB
МСВОИ 3000 ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.7 MB
МСВОИ 4000 ОДИТ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
1.9 MB
УКАЗАНИЕ 3910 ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
2.0 MB
УКАЗАНИЕ 3920 - ПРОЦЕС НА ОДИТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
762.5 KB
МСВОИ 4100 УКАЗАНИЯ ЗА ОДИТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – ЗА ОДИТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТДЕЛНО ОТ ОДИТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ (отменен - 2017 г.)

ПРИНЦИПИ НА ИНТОСАЙ

Рамка за професионални становища на ИНТОСТАЙ

Виж повече

Стандарти на Интосай

Рамка за професионални становища на ИНТОСТАЙ

Виж повече

Указания на Интостай

Рамка за професионални становища на Интостай

Виж повече