320.0 KB
Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Сметната палата към 31.12.2023 г. г.
204.8 KB
Информация за извършените разходи по бюджета на Сметната палата през месец декември 2023 г.
438.6 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за декември 2023 г.
437.4 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за ноември 2023 г.
439.4 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за октомври 2023 г.
815.4 KB
Проектобюджет за 2024 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2025 и 2026 г. в програмен форматна Сметната палата
380.0 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на СП към 30.09.2023 г.
254.3 KB
Отчет за изпълнение на програмния бюджет на СП към 30.09.2023 г.
438.4 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за август 2023 г.
512.4 KB
Отчет за изпълнение на програмния бюджет към 30.06.2023 г.
889.7 KB
Бюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Сметната палата
267.8 KB
Бюджет на Сметната палата за 2023 г. в програмен формат
438.1 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за юли 2023 г.
279.6 KB
Бюджет на Сметната палата на Република България за 2023 г.
253.0 KB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета в програмен формат към 30.06.2023 г.
380.0 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на СП към 30.06.2023 г.