438.4 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за август 2023 г.
512.4 KB
Отчет за изпълнение на програмния бюджет към 30.06.2023 г.
889.7 KB
Бюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Сметната палата
267.8 KB
Бюджет на Сметната палата за 2023 г. в програмен формат
438.1 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за юли 2023 г.
279.6 KB
Бюджет на Сметната палата на Република България за 2023 г.
253.0 KB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета в програмен формат към 30.06.2023 г.
380.0 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на СП към 30.06.2023 г.
437.9 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за юни 2023 г.
437.6 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за май 2023 г.
895.1 KB
Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г. в програмен формат по функционална област и бюджетна програма на Сметната палата на Република България
435.9 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за април 2023 г.
380.0 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на СП към 31.03.2023 г.
252.9 KB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата в програмен формат към 31.03.2023 г.
435.8 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за март 2023 г.
436.3 KB
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за февруари 2023 г.