Краткосрочните експерти започнаха изпълнението на първите дейности в рамките на Туининг проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“ в Република Северна Македония.      


През месец май 2021 г. българските краткосрочни експерти проведоха общо 5 мисии в рамките на различните дейности по проекта. По време на мисиите бяха обсъдени правната рамка, регламентираща външния одит; законът за одит на финансирането на политическите партии и предизборните кампании; нормативната рамка във връзка с новия закон за устройството на държавния бюджет; методологията за извършване на одит на изпълнението, както и политиките и процедурите по използването на уебсайта на Сметната палата и комуникацията със заинтересовани страни.           

Краткосрочни експерти от България, Хърватия и Естония провеждат общо 11 мисии през целия месец май.