Дейност 1.3.1 Подобряване на методологическите нормативни документи и инструменти

Виж още
Дейност 1.4.4 – М Планиране и изпълнение на два одита по редовността

Виж още
Заседание Управителния съвет на проекта

Виж още
Дейност 2.3.5 - Провеждане на обучение по одит на изпълнението и одит на средства на ЕС

Виж още
Дейност 2.2.3.4 - Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

Виж още
Поддейност 1.5.1 - първа мисия на Дейност 1.5.„Обучение на до 30 служители от ВОИ на Република Македония по стратегическо планиране на одитната дейност и по одитния процес, базиран на новоразработена или подобрена методология“ в рамките на Компонент 1 “

Виж още
Дейност 2.2.4.4 - Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

Виж още
Дейност 4.1.1, дейност 4.1 „Извършване на анализ на функционалността и функционирането на ИТ системата и системата за управление на човешки ресурси с препоръки за подобряване на ИТ системата в Сметната палата”

Виж още
Дейност 2.2.4.5. Провеждане на 4 пилотни одита на изпълнението

Виж още
Дейност 1.4.1 - Планиране и извършване на два одита за редовност

Виж още
Дейност 1.4.2-M - Планиране и изпълнение на два одита по редовността

Виж още
Дейност 1.3.4 - Подобряване на методологическите нормативни документи и инструменти

Виж още