Подаване на сигнали в Сметната палата по ЗЗЛПСПОИН

Информация за условията и реда за подаване на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Виж още