28.03.2024 г.

Сметната палата напомня, че остават още два работни дни, в които политическите партии трябва да подадат своите годишни финансови отчети за 2023 г. Законовият срок за това е 31 март, но тъй като през 2024 г. той е почивен ден, отчети ще се приемат и на 1 април (понеделник) включително.

Документите (на хартиен и електронен носител) се подават в сградата на Сметната палата в гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет. 6, стая 604.

На сайта на Сметната палата може да намерите актуална информация и образци на документи към годишните финансови отчети на политическите партии за 2023 г., които трябва да бъдат представени пред Сметната палата.

https://www.bulnao.government.bg/bg/kontrol-partii/obrazci-na-otcheti/informaciya-za-predstavyane-na-godishnite-finansovi-otcheti-na-politicheskite-partii-za-2023-g-pred-smetnata-palata/