06.04.2007 г.

Проф. Валери Димитров помага на Държавната ревизорска институция на Черна Гора да утвърди  независимостта  си

06.04.2007 г.

Председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров взе участие в международна конференция в Подгорица, Черна гора, на  тема "Ролята и положението на държавната ревизорска институция в системата на парламентарната демокрация в Конституцията на Черна гора". В конференцията участваха и представители на върховните одитни институции на Словения, Унгария, Хърватия и Македония.

Целта е Държавната ревизорска институция на Черна гора да получи адекватна конституционна позиция като орган за върховен държавен контрол на публичните финанси и аз съм удовлетворен, че бях поканен и имах възможност да споделя нашия опит, посочи при завръщането си от конференцията проф. Димитров.

Основният обсъждан въпрос в Подгорица е как новата Конституция на Черна гора, която в момента се пише, да гарантира независимостта на нейната върховна одитна институция. Конференцията прие съвместна декларация в подкрепа на това членовете на сената на Държавната ревизорска институция на Черна гора да се ползват със статут на съдии. Според проф. Валери Димитров това е много важно, защото те трябва да бъдат независими и да не могат да бъдат сменяни под партиен натиск.  

Черногорският вестник "Ден" цитира част от неговото изказване:

"Важно е в Конституцията да се дефинира Държавната ревизорска  институция като професионална институция, независима от останалите институции. Добра идея е членовете на сената на държавната ревизорска институция да имат съдебна независимост. Добра идея е членовете на сената да не могат да бъдат сменяни под партиен натиск. Проблемът не е дефиниран в българската конституция, където малко място е отредено на Върховната контролна институция ."

След 100 години Конституцията на Черна гора ще осигури самостоятелност на Държавната ревизорска институция и ще даде възможност тя да стане член на ИНТОСАЙ, посочи шефът на черногорския парламент Ранко Кривокапич при откриването на конференцията, цитиран във в. "Победа", който също отразява събитието.

Очаква се в края на годината на конгреса на ИНТОСАЙ в Мексико Черна гора да стане член на организацията.