06.04.2022 г.

Председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков и заместник - председателят Тошко Тодоров, заедно с македонския държавен ревизор Максим Ацевски се срещнаха на 6 април с председателя на парламента на Република Северна Македония Талат Джафери.

На срещата е обсъдено сътрудничеството между законодателния орган и Върховната одитна институция на Република Северна Македония, и е подчертана нейната ключова роля за контрола на управлението в публичния сектор.

Цветан Цветков благодари за възможността да се срещне с председателя на парламента на Република Северна Македония и изрази задоволството си от установените професионални, партньорски и приятелски отношения между двете върховни одитни институции, което е чудесен пример как да си сътрудничат институциите на съседни държави.

Посещението в Скопие от 6 до 8 април е в рамките на осъществявания в момента втори туининг проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“ с бенефициенти ВОИ и парламентът на Република Северна Македония, по който двете ВОИ работят заедно с хърваткските си колеги, както и при първия туининг, изпълнен преди две години. Резултат от това успешно сътрудничество е проектът на нов закон за държавния одит в Република Северна Македония.

"Българската Сметна палата изрази категоричната си подкрепа за проекта за закон за държавната ревизия в Република Северна Македония. Закон, който ще регламентира по нов начин устройството и дейността на Държавния завод за ревизия. Целта на този закон е да утвърди независимостта на институцията - оперативно и финансово, което ще позволи Държавният завод за ревизия да функционира като съвременна модерна върховна одитна институция, прилагаща международните стандарти и работеща в полза на обществото", каза Цветан Цветков в съвместно интервю за БТА с Максим Ацевски.

При срещите в Държавния завод за ревизия са дискутирани финансовият контрол върху политическите партии, техните приходи, разходите, които правят, даренията, които получават, включително по време на предизборните кампании.