07.04.2022 г.

Скопие,  

07.04.2022 10:33

 (БТА)

Сметната палата на Република България и Държавният завод за ревизия на Република Северна Македония имат дългогодишно сътрудничество, което през последните пет години се осъществява и чрез два туининг проекта. В периода декември 2017 – септември 2019 г. е реализиран туининг проект „По-нататъшно подобряване на административния капацитет и ефективността на външния одит на Сметната палата“, а в момента се работи по проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“. В рамките на втория проект в Скопие пристигнаха представители на българската Сметна палата. През вчерашния ден председателят й Цветан Цветков и главният държавен ревизор на Република Северна Македония Максим Ацевски се срещнаха с председателя на парламента в Република Северна Македония Талат Джафери, а веднага след това дадоха и съвместно интервю в пресклуба на БТА в Скопие.

Кор. на БТА в Скопие Маринела Величкова: Най-напред добре дошли в пресклуба на БТА в Скопие, г-н Цветков, г-н Ацевски, идвате от парламента на Република Северна Македония. И двете върховни одитни институции са парламентарни, за какво разговаряхте с председателя на парламента на Република Северна Македония Талат Джафери?

Цветан Цветков: На срещата с г-н Джафери българската Сметна палата изрази категоричната си подкрепа за проекта за Закон за държавната ревизия в Република Северна Македония. Закон, който ще уреди по нов начин устройството и дейността на Държавния завод за ревизия. Целта му е да регламентира независимостта на институцията - оперативно и финансово, и ще позволи Държавният завод за ревизия да функционира като съвременна модерна върховна одитна институция, прилагаща международните стандарти и работеща в полза на обществото.

Маринела Величкова: До къде е придвижен този закон, г-н Ацевски? От колко време го чакате?

Максим Ацевски: Днес сме заедно с г-н Цветков и нашето сътрудничество продължава вече няколко години. Туининг проектът, по който работим заедно със Сметната палата на Република България, е в няколко компонента и включва и подготовката на новия Закон за държавната ревизия.  Той се готви повече от седем месеца. В рамките на вчерашния ден съвместно с колегите, изготвящи проектозакона, го представихме на министъра на финансите и в следващия период ще бъде прегледан от Министерството на финансите, след това ще бъде представен на правителството на Република Северна Македония. Вярвам, че ще бъде внесен в парламента и приет до края на годината, не само заради обвързването му с туининг проекта, а и защото Програмата за реформи на обществените финанси на Република Северна Македония за периода 2022-2025 година, е един от стълбовете на вътрешния одит.

Маринела Величкова: Всъщност Сметната палата на Република България и Държавният завод за ревизия на Република Северна Македония са един от примерите за добра съвместна работа. Показвате го чрез два поредни туининг проекта. Разкажете ни за съвместната ви работа по тях и как тя ви помага като институции?

Цветан Цветков: От 2016 г. насам сътрудничеството между Сметната палата на България и Държавния завод за ревизия на Република Северна Македония е изключително интензивно и ползотворно, като то намери еманацията си в реализирането на тези два туининг проекта. Първият беше реализиран в периода 2017-2019 г. и беше на стойност 1,4 млн. евро, целта му беше да се подобри административният капацитет на Държавния завод за ревизия,  финансовият контрол на дейността на политическите партии и взаимодействието с парламента. Този проект беше реализиран много успешно и това беше отчетено от представителството на ЕК в Скопие. Той получи най-висока оценка от всички туининг проекти, които са реализирани в Република Северна Македония. По него българската Сметна палата беше водещ партньор, а Сметната палата на Хърватия беше младши партньор. Този успех ни окрили и ние кандидатствахме за втори туининг проект, вече с разменени роли - водещ партньор сега е ВОИ на Хърватия, но повечето експерти, които участват, са от българската ВОИ.  Стойността на втория проект е 1,5 млн.евро, като се осъществяват дейности в четири компонента. Чрез втория туининг ние продължаваме да надграждаме по методологията, подобряването на правната рамка, подготовката за приемане на нов Закон за държавната ревизия (проектът вече е подготвен). Тук ще отворя една скоба - има няколко нива на гаранция за независимостта на Държавния завод за ревизия. Първото ниво е със закон, но второто, по-високото ниво е чрез Конституцията на Република Северна Македония да се уреди независимостта на Върховната одитна институция. Защото законът може да бъде променен от следващия парламент, но ако независимостта е гарантирана от Конституцията, по-трудно могат да бъдат направени интервенции и тя да се наруши.

Максим Ацевски: Полезността на този проект е не само за професионалното развитие и  ефикасността на двете институции. Същността на туининга е да се учим един от друг и да споделяме най-добрите практики между институциите. И за мен наистина е удовлетворение и чест, че  в последните години сътрудничеството ни е интензивно. Доказваме, че можем и в професионален, и в личен план да си сътрудничим без никакво затруднение. В работата показваме, че можем изключително добре да си партнираме като институции, но освен това се създават приятелства между хората, които работят в тези институции. Искам да изразя благодарност на колегите от Сметната палата на Република България за това, че споделят опита си. Ние от Държавния завод за ревизия открито разговаряме и дискутираме с тях, така се стига до най-подходящите решения и се откриват добрите практики. Ползите от сътрудничеството със Сметната палата на България не са само по отношение на подготовката на Закона за държавната ревизия. Обсъждаме начините за имплементацията на международните стандарти на Върховните одитни институции, което е най-добрият начин за споделяне на знание. Когато заедно правите нещо, теорията се превръща в практика и това е начинът да се учим едни от други. С г-н Цветков и със заместника му г-н Тошко Тодоров, на които благодаря, имаме и прекрасно лично сътрудничество. Днес те са в Скопие и ние ще се договорим за по-нататъшно партньорство не само по туининг проекта, но и извън него, за да продължи нашето над 20- годишно добро взаимодействие.    

Цветан Цветков: В рамките на тези два туининг проекта са ангажирани около 40 експерти от България, даже и в момента шестима наши колеги са тук и осъществяват обучения, консултации и обмяна на опит. А от страна на Държавния завод за ревизия участват всички одитори. Те бяха на стажове в България, в Скопие организирахме семинари, конференции. За контрола на финансирането на политическите партии се проведе много успешна конференция в Скопие в рамките на първия туининг проект, в която участваха и представители на парламентарно представените партии, Комисията за конфликт на интереси и Комисията за борба с корупцията. Между двата проекта колегите продължиха да общуват помежду си, запазвайки добрите си контакти. Ако те имаха някакъв въпрос, нужда от разяснение или от някакъв документ, нашите колеги веднага откликваха.

Маринела Величкова: Всъщност с тези проекти вие сте първопроходците на сегашните работни групи между България и Република Северна Македония.

Цветан Цветков: Малко нескромно, но нека се похвалим, че на практика нашите върховни одитни институции бяха първите, които реализираха такъв туининг проект в Република Северна Македония. Интересно е, че в двете държави говорим езици, на които се разбираме един друг и няма нужда от преводачи, но толкова години нямаше нито един реализиран междудържавен проект. След нас последва проект между Министерствата на финансите. Така че, ако говорим за добросъседство и сближаване, най-успешно това става чрез тази форма на сътрудничество.

Маринела Величкова: Казахме колко е важно Върховните одитни институции да са независими. Какво е предизвикателството пред независимостта на Сметната палата и Държавния завод за ревизии?

Максим Ацевски: За нас е важно независимостта на Държавния завод за ревизия да бъде записана в Конституцията. Това е основната предпоставка, но трябва да си дадем сметка, че за целта трябва да има условия и време. Държа да отбележа, че в последните години никога не е била поставяна пред изпитание независимостта на Държавния завод за ревизия и неговата професионална работа. На практика ние имаме пълна финансова и оперативна  независимост. Бюджетът на Държавния завод за ревизия за 2022 г. е увеличен с 49,59% в сравнение с 2019 г., което до сега не се е случвало в нито една институция в Република Северна Македония. Така че, сега търсим начин, по който реалността да бъде облечена във форма.   

Маринела Величкова: А в България как стоят нещата, г-н Цветков?

Цветан Цветков:  Важно е да се знае, че ако не е гарантирана независимостта на една Върховна одитна институция, тя трудно печели доверието на гражданите. Това се случва, когато обществото има съмнения, че председателят или членовете на една Сметна палата могат да бъдат сменени и че тяхното назначаване и освобождаване зависи от парламента. Ако бюджетът на Сметната палата се определя от министъра на финансите и не е автономен, това също е форма на зависимост. Защото при недостатъчен бюджет става трудно да бъдат намерени необходимите квалифицирани кадри. В България все още не е уредена независимостта на Сметната палата в Конституцията. Устройството, организацията, дейността се регламентират със Закона за Сметната палата и във всеки един момент Народното събрание може да приеме нов и да направи каквито иска промени в структурата й. Това не дава увереност и спокойствие за работата на институцията. При срещите с представителите на различните парламентарни групи получаваме разбиране за необходимите конституционни промени, но трябва да има консенсус, а и самата промяна на Конституцията е сложен процес. За съжаление, въпреки заявеното намерение, това все още не е изведено като приоритет в законодателната дейност на парламента.

Маринела Величкова: Срещите ви по туининг проекта продължават до петък, какво предстои през тези два дни?

Цветан Цветков: Предстоят дискусии върху упражняването на контрол върху финансовата дейността на политическите партии - тяхното финансиране, разходите, които правят, даренията, които получават, а също и върху приходите и разходите им за предизборните кампании.

Максим Ацевски: Обсъждаме и договор за сътрудничество извън рамките на туининг проекта. Поне веднъж годишно одитори от Държавния завод за ревизия на Република Северна Македония и одитори от Сметната палата на България ще продължат да се срещат и да обменят опит.