01.03.2006 г.

Комисия ще контролира качеството на одита в Сметната палата

01.03.2006 г.

        Комисия, съставена от одитори от академичните кръгове, от частния сектор и от Сметната палата, ще контролира качеството на одита във Върховната одитна институция (ВОИ). Инициативата е на Сметната палата и целта е да се анализират одитните практики в институцията и те да бъдат подобрени, заяви председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров. Комисията ще оценява по определени критерии одитната програма на Сметната палата и извършените одити и ще подпомага ръководството на институцията при вземането на адекватни управленски решения. Такава комисия има в други палати по света и е по препоръка на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), поясни проф. Димитров. Тя ще се състои от 9 членове и неин председател ще бъде проф. Михаил Динев, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

        Проф. Димитров и проф. Динев подписаха днес споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата и ИДЕС в областта на външния финансов одит. Двете институции ще си сътрудничат чрез експертна помощ, обмен на информация в областта на нормативната база и повишаване на квалификацията на кадрите. Досега сътрудничеството е било инцидентно, а между институциите са необходими непрекъснати професионални контакти, смятат техните ръководители.

Пълният текст на споразумението

Още снимки