06.11.2002 г.

ИСПАНСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА НИ ПРЕДЛАГА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОДИТА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ

6.11.2002 г.

Сметната палата палата на Кралство Испания се ангажира да съдейства на България със споделен опит в сферата на одита на държавния дълг. Това стана ясно по време на срещата на г-н Мануел Нунес Перес – вицепрезидент‚ и г-н Хавиер Медина Гуяро – съветник в Сметната палата на Кралство Испания, с членовете на българската Сметна палата. Представителите на испанската Сметна палата са на двудневно официално посещение у нас.

Сътрудничеството в тази област да започне от началото на следващата година‚ координирано с германската Сметна палата‚ с която българската върховна одитна институция вече е в преговори‚ предложи г-жа Надежда Сандолова‚ член на Сметната палата на Република България. До края на тази година да се обмени методологически и практически опит‚ предложи още г-жа Сандолова. Тя обясни‚ че одиторите от българската Сметна палата се нуждаят от подкрепата на страни с по-богат опит в тази насока‚ включително и поради факта‚ че правителството ни осъщестява активно управление на дълга.

Представителите на испанската Сметна палата предложиха на българските си колеги подкрепа във всички одитни дейностикато по такъв начин се подпомогне изпълнението на изискванията на европейската нормативна база за членство на България в ЕС.  Те запознаха членовете на българската Сметна палата с устройството и правомощията на испанската върховна одитна институция. Двете страни обсъдиха възможности за по-тясно и ефективно сътрудничество занапред.

Испанската Сметна палата е постоянен председател на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ).