Съгласно чл. 172, ал. 2 от Изборния кодекс, в срок от 30 работни дни след изборния ден, доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информация се предоставя и за безвъзмездно предоставените услуги.

Информацията се предоставя по образец (изтегли оттук), утвърден от Сметната палата.

Доставчици на услуги за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Виж още резултати
Доставчици на услуги за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Виж още резултати
Доставчици на услуги за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Виж още резултати
Доставчици на услуги - избори за народни представители и за президент и вицепрезидент, 2021 г.

Виж още резултати
Доставчици на услуги - избори за членове на Европейския парламент 2019 г.

Виж още резултати
Доставчици на услуги - избори за народни представители 2017

Виж още резултати
Доставчици на услуги - избори за президент и вицепрезидент 2016

Виж още резултати
Доставчици на медийни услуги - местни избори 2015

Виж още резултати
Доставчици на услуги - избори за членове на Европейския парламент 2014 г.

Виж още резултати
Доставчици на услуги - избори за народни представители 2014

Виж още резултати