1.1 MB
Доклади на Комисията за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
954.7 KB
Годишен финансов отчет на на Сметната палата за 2015 г.
5.3 MB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2015 г.
3.0 MB
Доклад на Комисията за одитиране на Годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.
1.3 MB
Доклад на Комисията за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2010 г.
1.3 MB
Доклад на Комисията за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2009 г.
2.8 MB
Доклад за резултатите от проведения одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2004 г.
3.0 MB
Доклад за резултатите от проведения одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
3.1 MB
Доклад за резултатите от проведения одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г.
5.4 MB
Доклад за резултатите от проведения одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2007 г.