431.8 KB
Отчет за изпълнение на програмния бюджет на СП към 31.12.2021 г. и кратко резюме
415.6 KB
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Сметна палата към 31.12.2021 г.
471.9 KB
Месечен отчет – ноември, за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г. и за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19
438.4 KB
Месечен отчет – октомври, за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г.
466.1 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 30.09.2021 г.
451.6 KB
Месечен отчет – септември, за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г. и за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19
471.5 KB
Месечен отчет – м. август, за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г. и за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19
650.2 KB
Месечен отчет – м. юли, за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г. и за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19
434.2 KB
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Сметната палата към 30.06.2021 г.
454.8 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 30.06.2021 г.
439.1 KB
Месечен отчет – м. юни, за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г.
441.1 KB
Месечен отчет (май) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г.
438.8 KB
Месечен отчет (април) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г.
31.6 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 30 април)
454.6 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 31.03.2021 г.
438.7 KB
Месечен отчет (март) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2021 г.