438.7 KB
Месечен отчет (ноември) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
34.7 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 30ноември)
440.8 KB
Месечен отчет (октомври) за касово изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
34.4 KB
Отчет за извършените разходи и обяснителна записка във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 (към 31 октомври 2020)
373.5 KB
Месечен отчет ( септември) за касово изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
439.4 KB
Месечен отчет (август) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
34.5 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 (към 31 август)
439.0 KB
Месечен отчет (юли) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
34.3 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 31 юли)
373.0 KB
Oтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020
437.7 KB
Месечен отчет (юни) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
49.0 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 30 юни)
439.4 KB
Месечен отчет (май) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.
34.2 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 31 май)
33.4 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки (към 30 април)
440.0 KB
Месечен отчет (април) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2020 г.