371.0 KB
Месечен отчет (ОКТОМВРИ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
517.0 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 30.09.2017 г.
371.7 KB
Месечен отчет (СЕПТЕМВРИ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
373.8 KB
Месечен отчет (АВГУСТ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
371.4 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 30.06.2017 г.
373.3 KB
Месечен отчет (ЮНИ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
374.0 KB
Месечен отчет (МАЙ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
372.2 KB
Месечен отчет (АПРИЛ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
533.4 KB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 31.03.2017 г.
364.5 KB
Месечен отчет (МАРТ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
365.1 KB
Месечен отчет (ФЕВРУАРИ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
365.8 KB
Месечен отчет (ЯНУАРИ) за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата за 2017 г.
177.4 KB
Бюджет 2017