СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(2011-2014 г.)

Председател:

проф. Валери Димитров

 

Заместник-председатели:

д-р Валери Апостолов

Цветан Цветков