СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(1995 – 2005 Г.)

Председател:
доц. д-р Георги Николов

Членове:
Божидар Влахов
Димитър Чапанов
Живка Димитрова
проф. д-р ик. н.Иван Душанов
Кадир Кадир
Катина Кръстева (1999-2005)
Кирил Колчев
Кольо Бунков
Надежда Сандолова
Христина Симеонова
Йовчо Русев (1995-1998)