Председател:

Лидия Руменова

Членове:

Горица Грънчарова – Кожарева

Дилета Касабова – Токатлиян

доц. д-р Евгения Пенкова – Панталеева

Златина Русева

Мустафа Занков

Стефка Михайлова

д-р Тома Дончев

Ширин Исмаил