Сметната палата на Република България извършва своята дейност по международни одитни стандарти (МСВОИ) и според МСВОИ 5270: “Приносът на Върховните одитни институции (ВОИ) в борбата с корупцията е многостранен и обхваща:

 

- проверки за корупционни и неправомерни действия като част от рутинната одитна работа на ВОИ;

 

- засилване на общественото разбиране за корупция и други сходни неправомерни практики посредством навременно широко оповестяване на одитните констатации;

 

- подобряване на методите и инструментите за борба с корупцията и други сходни практики;

 

- създаване на система за подаване на сигнали за неправомерни практики;

 

- сътрудничество с други институции в борбата с корупцията.